Teaching

 

 

UB 2007-2015 System Administration (Computer Science engineering)
2007-2008 Programming Elements (Mathematics)
2007-2009 Operating Systems (Computer Science engineering)
2008-2009 Programming Elements (Computer Science engineering)
2008-2009 Tutoring (Computer Science engineering)
2009 Computer Vision (Computer Science engineering)
2009 Algorithms I (Computer Science engineering)
2009 Artificial Intelligence: From Perception to Action (Postgraduate)
2010- Advanced Algorithms (Computer Science engineering)
2014-2019 Data Science (Postgraduate)
2016- Computer Vision (Master Data Science)
tdhf
2009 Perceptual Computing (Master AI)
2010-2012 Human and Object Recognition (Master AI)
2012- Object Recognition (Master AI)
soluciones2007011 2009-2011 Java programming (Computer Science engineering)
2010-2012 Object oriented programming (telecommunications engineering)
jk 2003-2004, 2006-2007 Artificial Intelligence I (Computer Science engineering)
2003-2007 Software Enginyering (Computer Science engineering)
2004-2005 Computer Vision (Computer Science engineering)
2009-2011 Campus ITACA lectures: Complex Problems – How the machines can see
7p9 2015- Computer Vision and Machine Learning (Master)
 cost 2015 European Training School on Integrating Vision and Language: Computer Vision Datasets and Annotations
VISMAC18 2018 IAPR VISMAC 2018 Summer School: ChaLearn Looking at People challenges class
 

MasterFrance

2021- Computer Vision (Université Paris-Saclay Artificial Intelligence Informatics Master)
2022- Catalan Master in Computer Vision
2022- Behavioral Data Science master

 

Committees and groups

UB coordinator of the Catalan Master in Computer Vision

Head of B.Sc. Informatics at the Universitat de Barcelona – Faculty of Mathematics and Informatics, Universitat de Barcelona

Permanent comission – Faculty of Mathematics and Informatics, Universitat de Barcelona

Faculty comission – Faculty of Mathematics and Informatics, Universitat de Barcelona

Teachers comission – Faculty of Mathematics and Informatics, Universitat de Barcelona

Academic comission – Faculty of Mathematics and Informatics, Universitat de Barcelona

INDOMAIN (TEFAMA) – Consolidated teaching innovation group – Faculty of Mathematics and Informatics, Universitat de Barcelona

GID-CoSaEd – Consolidated teaching innovation group – Universitat de Barcelona: Development of professional skills in Health and Education

Interuniversitary Master in Artificial Intelligence – UPC, URV, Universitat de Barcelona

Mathematics and Informatics quality commission – Faculty of Mathematics and Informatics, Universitat de Barcelona

Batchiller commission – Faculty of Mathematics and Informatics, Universitat de Barcelona

Computer Science studies commission – Universitat de Barcelona

BsC Theses commission chair – Faculty of Mathematics and Informatics, Universitat de Barcelona (until 2020)

Mathematics faculty research commission – Faculty of Mathematics and Informatics, Universitat de Barcelona (until 2017)

New Technologies PhD program committee – Universitat de Barcelona

 

Material

Laura Igual, Santi Segui, Jordi Vitria, Eloi Puertas, Petia Radeva, Oriol Pujol, Sergio Escalera, Francesc Danti, Lluis Garrido, Introduction to Data Science: A Python Approach to Concepts, Techniques and Applications, ISBN 978-3-319-50016-14, Springer, 2017.

European Training School on Integrating Vision and Language: Computer Vision Datasets and Annotations. 2015.

Artificial Intelligence Seminar – Xerrades Taller – Batchiller 2012.

Fira de la ciència, Ajuntament de Barcelona 2012, Formugram. Photo. Presentation.

Sergio Escalera and David Masip, Lynux System Administration Slides, 2010.

 

B.S. Thesis  (Master and PhD theses here)

José Luis Ledesma Piqueras, «Real-Time Sign Classification for Aibo Robots«, Universitat Autònoma de Barcelona, Advisor: Sergio Escalera, 2007. Informatics. Video sample.

Vanessa Navarro Ruiz, «Seguimiento de características faciales en entornos no controlados«, Universitat de Barcelona, Advisor: Sergio Escalera, 2007. Informatics.

Raúl Pérez Trapilla, «Generic Object Classification for Autonomous Robots«, Universitat Autònoma de Barcelona, Advisor: Sergio Escalera and Petia Radeva, 2007. Informatics. Video Sample.

Carlos Gallardo García. «Generic Object Detection for Autonomous Robots«, Universitat Autònoma de Barcelona, Advisor: Sergio Escalera and Petia Radeva, 2007. Informatics.

Andreu Hidalgo Chaparro, «Reconocimiento de Objetos Multi-clase Basado en Descriptores de Forma«, Universitat Autònoma de Barcelona, Advisor: Ágata Lapedriza, Sergio Escalera, and Xavier Baró, 2008. Informatics.

Maximino Estévez Estévez, «Regiones Salientes Complejas para Aplicaciones de Seguimiento Facial«, Universitat Autònoma de Barcelona, Advisor: Ágata Lapedriza, Sergio Escalera, and Xavier Baró, 2008. Informatics.

Julián Sanz Cuenca, «Reconocimiento de Objetos por Descriptores de Forma«, Universitat de Barcelona, Advisor: Sergio Escalera, 2008. Informatics.

Enric Vals Leyva, «Seguimiento de Patrones Faciales por Descriptores de Forma«, Universitat de Barcelona, Advisor: Sergio Escalera, 2008. Informatics.

Enrique Antón López, «Reconocimiento Automático de Lenguage de Signos: Lenguaje ASL«, Universiat de Barcelona, Advisors: Sergio Escalera and Alberto Escudero, 2009. Informatics. Video sample.

Frederic Salgado Luque, «Visualitzador de Mapes Web Map Service Crossbrowser en Javascript«, Universitat de Barcelona, Advisor: Sergio Escalera, 2009. Informatics.

Mario Guitard Matamoros, «Descriptor de Objetos Basado en Forma«, Universitat de Barcelona, Advisor: Sergio Escalera, 2009. Informatics.

Alberto Escudero Pardo, «Reconocimiento de Objetos«, Universitat de Barcelona, Advisor: Sergio Escalera, 2009. Informatics.

Miguel Ángel Bautista, «Códigos Evolutivos en Problemas de Clasificación«, Universitat de Barcelona, Advisor: Sergio Escalera and Xavier Baró, 2009. Informatics.

Miguel Ángel Bautista, «Diseño Sublineal Evolutivo de Códigos Correctores de Errores«, Universitat de Barcelona, Advisor: Sergio Escalera and Xavier Baró, 2010. Informatics. Associació Catalana en Intel·ligència Artificial – ACIA prize: best BS-MS work in Artificial Intelligence of Catalonia 2010.

Albert López Medina, «Análisis de la Virtualización de Sistemas Operativos«, Universitat de Barcelona, Advisor: Sergio Escalera, 2010. Informatics.

Francesc Xavier Muñoz Romero, «Reconocimiento Automático de Modelos de Avión en Secuencias de Vídeo«, Universitat de Barcelona, Advisor: Sergio Escalera, Carlos Gallardo y Alberto Escudero, 2010. Informatics.

Óscar Sánchez Montaner, «PFC Visió per Computador – Sistema Automàtic per a Fisioterapeutes«, Universitat Oberta de Catalunya, Advisor: Sergio Escalera, 2010. Informatics. Presentació.

Aníbal Moreno Gil, «Análisis, configuración y administración de sistemas operativos basados en Unix«, Universitat de Barcelona, Advisor: Sergio Escalera, 2010. Informatics. Presentación.

Enrique Antón López, «Reconocimiento por forma de la lengua de los signos«, Universitat de Barcelona, Advisor: Sergio Escalera, 2010. Informatics.

Julià Ríos Paniagua, «Detecció i Segmentació de Models de Aeronaus per Visió per Computador«, Universitat de Barcelona, Advisor: Sergio Escalera, 2010. Informatics. Presentación. Video Sample.

Marcos González Urbano, «Reconocimiento de iris«, Universitat de Barcelona, Advisor: Sergio Escalera, 2010. Informatics. Presentación.

Miguel Reyes Estany, «Classificació de la posició del cap per seguiment de carecterístiques en temps real«, Universitat Autònoma de Barcelona, Advisor: Xavier Baró, Sergio Escalera i Petia Radeva, 2010. Informatics. Presentació. Video sample.

Víctor Ponce López, «Reproducció d’accions en vídeo«, Universitat de Barcelona, Advisor: Sergio Escalera, 2010. Informatics. Presentació. Video Sample.

Marc Garcia i Ramis, «Detecció i extracció d’avions a seqüències de vídeo«, Universitat de Barcelona, Advisor: Sergio Escalera, Carlos Gallardo, and Alberto Escudero, 2010. Informatics. Presentació.

Oscar Amorós Huguet, «OpenCL based Machine Learning Labeling of Biomedical Datasets«, Universitat de Barcelona, Advisor: Sergio Escalera and Anna Puig, 2010. Informatics. Presentació.

Andrés Pardo Ginés, «Implementació de l’operador surf en OpenCL«, Universitat de Barcelona, Advisor: Sergio Escalera and Manel Martínez, 2010. Informatics. Presentació.

Carlos Primo González, «Segmentación Interactiva Multi-clase de Personas«, Universitat Oberta de Catalunya, Advisor: Sergio Escalera and Antonio Hernández, 2011. Informatics. Presentació.

Gabriel Domínguez Cisternes, «RGB Análisis para el Reconocimiento Automático de Acciones con Kinect«, Universitat de Barcelona, Advisor: Sergio Escalera and Miguel Reyes, 2011. Informatics. Presentació.

Adrián Infiesta Aguilá, «Reconocimiento Automático de Modelos de Avión en Entornos Aeroportuarios«, Universitat de Barcelona, Advisor: Sergio Escalera, 2011. Informatics. Presentació.

Antoni Cardell Crespí, «Edició de Fitxers via Web«, Universitat de Barcelona, Advisor: Sergio Escalera and Mario Gorga, 2011. Informatics. Presentació.

Jordi Suñé Fontanals, «Programació Dinàmica per al Reconeixement de Gestos: Aplicació a una nova base de dades de Subjectes, Extremitats, Accions i Interaccions«, Universitat de Barcelona, Advisor: Miguel Ángel Bautista and Sergio Escalera, 2012. Informatics. Presentació.Video sample.

Yuriy Rusnak, «Puesta en marcha de un WISP«, Universitat de Barcelona, Advisor: Sergio Escalera, 2012. Informatics. Presentació.

Pablo Roldán Ruz, «Visión por Computador en iPhone 4«, Universitat Oberta de Catalunya, Advisor: Sergio Escalera, 2012. Informatics. Presentación. Video Sample.

Albert Clapés i Sintes, «Automatic Surveillance System using Microsoft Kinect», Universitat de Barcelona, Advisor: Miguel Reyes and Sergio Escalera, 2012. Informatics.

Juan Carlos Ortega Perez, «Multi-clasificación discriminativa por partes mediante Códifos Correctores de Errores«, Universitat de Barcelona, Advisor: Miguel Angel Bautista and Sergio Escalera, 2012, Informatics. Presentation.

Manuel Mata Garcia, «Implementación de un Sistema de Monitorización para Empresas«, Universitat de Barcelona, supervisor: Sergio Escalera, 2012, Informatics.

Daniel Sánchez Abril, Códigos correctores de cascadas de clasificadores y graphcuts para la segmentación multi-extremidad, Universitat de Barcelona, Advisor: Miguel Angel Bautista and Sergio Escalera, 2012, Informatics. Presentation.

Joan Herman i Balaguer, «Identificació de subjectes a partir de l’anàlisi de dades multimodals RGB-Depth«, Universitat Oberta de Catalunya, Advisor: Albert Clapés and Sergio Escalera, 2012, Informatics. Presentation.

Oriol Janés, «EQDIA: Diagrames per a la Interpretació Visual d’Equacions en Dispositius Mòbils«, Universitat de Barcelona, Advisor: Oriol Pujol and Sergio Escalera, 2013, Informatics. Presentation. Exhibition video Sample.

Álvaro Cepero Amador, «Quantitative analysis of non-verbal communication competence«, Universitat de Barcelona, Advisor: Albert Clapes and Sergio Escalera, 2013, Informatics. Presentation

Alberto Ortiz, «Visualització de Xarxa de Sanejament sobre Google Maps«, Universitat de Barcelona, Advisor: Sergio Escalera, 2013, Informatics. Presentation

Vitaliy Konovalov, «Detección automática de manos con caminos geodésicos en datos multi-modales«,Universitat de Barcelona, Advisor: Albert Clapes and Sergio Escalera, 2013, Informatics. Presentation

Tomás Pérez Yarza, «Multi-clasificación Discriminativa de Partes Corporales basada en Códigos Correctores de Errores«, Universitat de Barcelona, Advisor: M. Ángel Bautista and Sergio Escalera, 2013, Informatics. Presentation

Marc Oliu Simon, «Desenvolupament d’una llibreria multi-plataforma per la detecció automàtica de cares i del centre dels ulls en imatges estàtiques«, Universitat Politecnica de Catalunya, Advisor: Sergio Escalera and Cecilio Angulo, Informatics, 2014. Presentation

David Armillas,»Entorno de Comunicación de Unidades de Información Social«, University of Barcelona, Advisor: Sergio Escalera and Marc Oliu, Informatics, 2015. Presentation

Vicent Roig, «Projecte Pilot d’implementació dels codis QR en els processos de la cooperativa Agropecuària Catalana, SCCL«, University of Barcelona, Informatics, Advisor: Sergio Escalera, 2015. Presentation

Aitor Moreso, «Anàlisi facial en entorns d’interacció home-màquina», University of Barcelona, Informatics, Advisor: Ciprian Corneanu, Marc Oliu, Sergio Escalera, 2016.

Oriol Suils Pérez, «Desenvolupament d’una plataforma web de gestio de tallers i reptes cientifi cs», Informatics. Advisor: Sergio Escalera, Xavier Baro, Marc Oliu, 2016. Presentation

Oriol Riu Gispert, «Desenvolupament del sistema de Control d’acces al Nucli antic de Sant Llorenc de Morunys», Informatics, Advisor: Sergio Escalera, Marc Pomar, 2016. Presentation

Agustín Iglesias, «Classification of faces according to facial features», Mathematics, University of Barcelona, Advisor: Sergio Escalera, 2016.

Marc Perez, «Deep Learning for Non-verbal Personality Analysis», Informatics and Mathematics, Advisor: Sergio Escalera, 2017.

Angel Bergantiños, «Supervised Learning for Genre Classification of Audio Tracks«, Advisor: Sergio Escalera, Informatics, Universitat de Barcelona, 2018. Presentation

Davis Yoel Armas, «CryptoFy, a web application for cryptocurrencies traders«, Advisor: Sergio Escalera, Informatics, Universitat de Barcelona, 2018.

Abel Jesús Dos Ramos Sánchez, «Software de Administración de Proyectos con Gamificación», Advisor: Sergio Escalera, Informatics, Universitat de Barcelona, 2019.

Oscar Emanuel Lima Torrico, «Monitorización de datos en tiempo real usando ELK y desarrollo de una web de visualización y gestión», Advisor: Sergio Escalera, Informatics, Universitat de Barcelona, 2019.

Alejandro Alfonso Hernández, «Audio-Visual Deep Learning Regression of Apparent Personality», Advisor: Sergio Escalera, Cristina Palmero, Julio Jacques Junior, Universitat de Barcelona, 2019. Presentation

Chan yong Yoon Kim, «Implementació d’un sistema no supervisat amb adaptació online per classificar música», Advisor: Sergio Escalera, Informatics, Universitat de Barcelona, 2020.

Xavier Arnal Clemente, «An analysis of metric and topological estimators of generalization in deep learning», Advisors: Sergio Escalera, Carles Casacuberta, Meysam Madadi, Ciprian Corneanu, Mathematics, Universitat de Barcelona, 2021.

Sergi Cliville Sanchez, «Creacio d’un sistema multicamera calibrat per a recol·leccio i analisi de dades sobre la mirada«, Advisors: Sergio Escalera, Cristina Palmero, Mathematics, Universitat de Barcelona, 2021.

Rubén Ballester Bautista, «Topological Descriptors in Deep Learning and Their Connection with Model Generalization», Advisors: Carles Casacuberta, Sergio Escalera, Ciprian Corneanu, Meysam Madadi, Mathematics and Informatics, Universitat de Barcelona, 2021. 2nd Catalonia Prize by the Catalan Association on Artificial Intelligence.

Joaquim Yuste Ramos, Using Deep Learning for Fine-Grained Action Segmentation, Advisors: Albert Clapes, Sergio Escalera, Informatics, Universitat de Barcelona, 2021. Presentation

Carles Pérez Onielfa, Visualizing and ranking the influence of users that post memes in social networks, Advisors: Carles Casacuberta, Sergio Escalera, Informatics-Mathematics, Universitat de Barcelona, 2022. Presentation

Carla Morral Martin, Design and Implementation of an DL-based Video Processing Pipeline, Advisors: Sergio Escalera, Informatics-Mathematics, Universitat de Barcelona, 2022.

Aleix Nieto Juscafresa, An introduction to explainable artificial intelligence with LIME and SHAP, Advisors: Albert Clapes, Sergio Escalera, Mathematics, Universitat de Barcelona, 2022. Presentation

Daniel Geruous Fares, Segmentation-guided Privacy Preservation in Visual Surveillance Monitoring, Advisors: Sergio Escalera, Kamal Nasrollahi, Zenjie Li, Informatics, Universitat de Barcelona, 2022. Presentation

Richard Sudario Berroca, Comparative study on automatic face edition, Advisor: Sergio Escalera, Informatics, Universitat de Barcelona, 2022.

Oriol Saguillo Gonzalez, Optimizing Deep Learning Models using Topological Descriptors, Advisors: Ruben Ballester, Sergio Escalera, Informatics, Universitat de Barcelona, 2022.

Ferran Espuña Bertomeu, Towards Better Representations for Studying the Generalization of Neural Networks Using Topological Data Analysis, Advisors: Ruben Ballester, Sergio Escalera, Carles Casacuberta, Mathematics and Informatics, Universitat de Barcelona, 2023.

Ignacio Javier Morera Barrios, Enhancing Cardiac Image Segmentation Through Persistent Homology Regularization, Advisors: Ruben Ballester, Sergio Escalera, Carles Casacuberta, Mathematics and Informatics, Universitat de Barcelona, 2023.

Joaquim Comes, Comparació entre diferents sistemes d’extracció de característiques per la classificació d’Instruments (MIR), Advisor: Sergio Escalera, Informatics, Universitat de Barcelona, 2023.

Oriol Martinez Perez, Efficient Transformers applied to video classification, Advisors: Albert Clapes, David Pujol, Sergio Escalera, Mathematics and Physics, Universitat de Barcelona, 2023. Presentation